nerve (vuoto)

Nerve (Vuoto), watercolours, 2012.
Laura Barbuto